13 May 2008

Mengenakan Turban

A'uudzubillaahi minasy syaythaanir rajiim
Bismillaahir rahmaanir rahiim
Wash-shalaatu was-salaamu 'alaa asyrafil Mursaliin Sayyidinaa wa Nabiyyina Muhammadin wa 'alaa aalihi wa Shahbihi ajma'iin


Grandsyekh ‘Abdullah Fa’iz ad-Daghestani QS berkata kepada saya, “Wahai Nazim Efendi QS, di masa Rasulullah SAW gelar shiddiq hanya diberikan kepada Abu Bakar RA di antara 124.000 sahabat. Shiddiq adalah derajat tertinggi bagi Awliya. Sekarang kita berada di akhir zaman. Allah SWT membuka Samudra Rahmat-Nya dan gelombang raksasa melanda umat Rasulullah SAW. Jika seseorang mengenakan segulungan turban di atas kepalanya, ia akan diberi ganjaran setara dengan Shiddiq. Untuk setiap gulungan berikutnya, ganjarannya semakin berlipat.” Grandsyekh kita, Abu Ahmad As-Sughuri QS menggunakan kain sepanjang 37 hasta untuk turbannya, Saya menggunakan 15. Setiap sunnah sangat berharga di masa sekarang. Sebelumnya tidak terlalu penting untuk mengenakan turban, karena semua telah memakainya. Alhamdulillah, Allah SWT memberi kita mahkota Islam untuk dikenakan di kepala kita. Tidak ada penutup kepala yang lebih baik dibandingkan turban. Setiap rasul mengenakannya dengan bentuk yang sangat indah dan berlainan satu sama lain. Puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat ini.

No comments: