17 May 2008

Ajaran Kita Berasal dari Rasul-Rasul

A'uudzubillaahi minasy syaythaanir rajiim
Bismillaahir rahmaanir rahiim
Wash-shalaatu was-salaamu 'alaa asyrafil Mursaliin Sayyidinaa wa Nabiyyina Muhammadin wa 'alaa aalihi wa Shahbihi ajma'iin


Saya berbicara sebagaimana yang telah diajari oleh Syekh ‘Abdullah Faiz ad-Daghestani QS, mengenai pentingnya perilaku yang baik. Seperti yang beliau ajarkan kepada saya, sekarang Saya mengajari kalian. Ini adalah jalan kita. Jalan Rasulullah SAW sampai kepada kita dengan cara seperti ini, salah seorang belajar kemudian mengajarkan kepada yang lain. Kebaikan menyebar dengan cara seperti ini. Siapa pun yang mengetahui wajib mengajarkan orang lain, tidak untuk disimpan oleh dirinya sendiri. Allah SWT mengancam siapa saja yang berusaha menyembunyikan suatu ilmu untuk dirinya sendiri. Jalan kita adalah perilaku yang baik, jalan yang diajarkan oleh rasul-rasul, sebab jalan yang diajarkan oleh ego adalah perilaku yang buruk. Setiap orang dikuasai oleh egonya dan kita semua membutuhkan pertolongan Ilahi dari rasul-rasul dan para awliya.


No comments: