18 December 2011

Rahasia Surat al-Quraisy

Mawlana Syekh Hisyam Kabbani (q)
Malaka, 17 Des 2011

Ketika kalian memberi salam, itu adalah adab yang baik, ketika kalian memberi makan, itu adalah adab yang baik, ketika kalian salat di malam hari, itu adalah adab yang baik. Allah akan memberi pahala surga untuk kalian tanpa perhitungan.

Saya terkejut ketika saya melihat lebih banyak orang di rumah Haji Ghulam dan Haji Ismail. Sungguh saya melihat tidak ada yang seramai ini kali ini dan ini adalah berkah dari Sh. Ismail, dan kali ini beliau memesan catering untuk 200 orang, tetapi di sini ada 500 orang, jadi jangan berkelahi, tetapi bacalah li ilaafi qurayshin ilaafihim rihlatash-syitaa'i was-sayf. fal-ya`buduu rabba hadza -al-bayt alladzi ata`amahum. Dan jangan katakana min ju`, malaikat akan mengisi perut kalian. Itulah apa yang dianjurkan oleh para awliyaullah untuk dibaca, makanan akan bertambah dan kalian boleh membacanya semua, tetapi jika kalian membaca dengan cara seperti itu maka makanan untuk 100 orang bisa cukup untuk 1000 orang.

No comments: